Author: Olga Tikhomirova

"Spring", 1975

50х60cm.

Oil on canvas

Send a message