Author: Olga Tikhomirova

"The Village of Mokino on the Vyatka River", 1981

60х70cm.

Oil on canvas.

Send a message