Author: Olga Tikhomirova

"", 1970

50х70cm.

Send a message