Author: Olga Tikhomirova

"Sakura", 1979

46х38cm.

Oil on canvas

Send a message